66 paraules • < 1 min read

Tall Taller al Portal del Àngel

Tall Taller serem al Portal del Àngel de Barcelona dels dies 9 al 22 de Juny. De 10 del matí a 9 del vespre. No tanquem al migdia.

Allà hi podeu trobar carpetes, llibres en blanc i pautats, guies de telèfon, agendes escolars, bolígrafs, llapisos, bijuteria, marcs de fotos i mès coses, totes folrades amb paper de guarda propi pintat a l’oli.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *